ბლოგი

კონკურენციის პოლიტიკის არსი და მიზანი
 • April 22, 2015

კონკურენციის კანონმდებლობის ეფექტური აღსრულება და თავისუფალი და კონკურენტური ბაზრის ჩამოყალიბება თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთ მნიშნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს.

წაიკითხე მეტი
კონკურენციის სააგენტოს როლი და საქმიანობა
 • March 16, 2015

კონკურენციის კანონმდებლობის ეფექტური აღსრულება და თავისუფალი და კონკურენტური ბაზრის ჩამოყალიბება თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთ მნიშნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს.

წაიკითხე მეტი
კონკურენციის პოლიტიკის და ბიზნეს გარემოს მიმოხილვა
 • February 15, 2015

კანონი „თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ“ მიღებული იქნა 2012 წლის მაისში, მიუხედავად ამისა მისი პრაქტიკული ამოქმედება არ მომხდარა. აღნიშნულ გარემოებას ხელი

წაიკითხე მეტი
მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის მიზანი და მნიშვნელობა
 • January 8, 2015

„სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტი" არაერთხელ გამოეხმაურა მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი სახელმწიფო კომისიის შექმნის იდეას და მნიშვნელობას. მოცემულ ბლოგში გვსურს

წაიკითხე მეტი
მომხმარებელთა უფლებების უგულვებელყოფა საქართველოში
 • December 18, 2014

მომხმარებლები წარმოადგენენ საზოგადოების ყველაზე ფართო ჯგუფს, რომელიც აერთიანებს თითქმის მთელს საზოგადოებას. ისევე როგორც მთელს მსოფლიოში, საქართველოში მცხოვრებ პირთა

წაიკითხე მეტი
სამშენებლო წესები და ნორმები – საქართველოს ტექნიკური კანონმდებლობის განახლების საჭიროება
 • November 17, 2014

ბოლო წლების განმავლობაში, მწვავე კრიზისში აღმოჩენამდე, საქართველოში არსებული სამშენებლო ბუმი განპირობებული იყო მცირე რისკების ფასად მაღალი მოგების შესაძლებლობებით.

წაიკითხე მეტი
მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის არსის და მნიშვნელობის მიმოხილვა
 • October 7, 2014

„სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტი“ რამდენჯერმე გამოეხმაურა  მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი სახელმწიფო კომისიის შექმნის იდეას.  კერძოდ,  შეფასდა ხელისუფლების მიერ

წაიკითხე მეტი
შსს რეიდების დროს გამოვლენილი პრობლემები და რეკომენდაციები
 • September 9, 2014

„სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტი“ გამოეხმაურა უკანასკნელ პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელებულ სპეციალურ საპოლიციო კონტროლს, რა დროსაც ხდება მოქალაქეების

წაიკითხე მეტი
თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნის მიზეზი და მიზანი საქართველოში
 • August 15, 2014

თავისუფალი ეკონომიკური ზონა წარმოადგენს ქვეყნის ტერიტორიულ ნაწილს, განსაკუთრებული ეკონომიკური, სამართლებრივი და ადმინისტრაციული რეჟიმით, რომელიც უზრუნველყოფს საგარეო

წაიკითხე მეტი
თავისუფალი ეკონომიკური ზონის პოტენციური რისკები საქართველოში
 • July 21, 2014

ბოლო წლების განმავლობაში  საქართველომ გამოხატა მნიშვნელოვანი დაინტერესება თავისუფალი ეკონომიკური ზონების მიმართ. კერძოდ, ბიუროკრატიული პროცედურების გამარტივების და

წაიკითხე მეტი
 • გვერდი :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

სოციალური ქსელი