ზამთრის სამუშაო ბარათი (2014-2015)

  • March 1, 2015

„სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტის“ ზამთრის სამუშაო ბარათი მოიცავს 2014 წლის დეკემბრის და  2015 წლის იანვარი – თებერვლის პერიოდს. სამუშაო ბარათი წარმოადგენს ყოველი სამი თვის პერიოდის შეჯამებას და მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებას ორგანიზაციის მიერ შესრულებული სამუშაოს და აქტივობების შესახებ.

განცხადება და ბლოგი. ორგანიზაციის მიერ აღნიშნულ პერიოდში გამოქვეყნებული განცხადებები და ბლოგები შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემული ბმულების სახით:

– განცხადება “პროტესტი უკონტროლო მოსმენების დაკანონებას”
– განცხადება “გიორგი კლდიაშვილის დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით”
– განცხადება “უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის შერჩევასთან დაკავშირებით”
– განცხადება “ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განსჯადობის შემცირების ინიციატივა”
– განცხადება “ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლაზე”
– განცხადება “მთავრობის ინიციატივა მართლმსაჯულების ხარვეზების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით”

– ბლოგი “მომხმარებელთა უფლებების უგულვებელყოფა საქართველოში”
– ბლოგი “მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის მიზანი და მნიშვნელობა”
– ბლოგი “კონკურენციის პოლიტიკის და ბიზნეს გარემოს მიმოხილვა”

სოციალური ქსელი