შემოდგომის სამუშაო ბარათი (2014)

  • December 1, 2014

შემოდგომის სამუშაო ბარათი

„სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტის“ ზამთრის სამუშაო ბარათი მოიცავს 2014 წლის სექტემბრის, ოქტომბრის და ნოემბრის პერიოდს. სამუშაო ბარათი წარმოადგენს ყოველი სამი თვის პერიოდის შეჯამებას და მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებას ორგანიზაციის მიერ შესრულებული  სამუშაოს და აქტივობების შესახებ.

ახალი ვებ-გვერდი.  ორგანიზაციის ინიციატივით და შიდა რესურსის მხარდაჭერით შეიქმნა ინგლისურენოვანი ვებ-გვერდი, რომელიც განკუთვნილია უცხოელი მომხმარებლისთვის და იგი მოიცავს ინფორმაციას ორგანიზაციის მისიის, მიზნების, საქმიანობის, წევრობის, სამუშაო გუნდის, კარიერის, შემოწირულობის პოლიტიკის და ახალი პროექტების შესახებ. ვებ-გვერდი ვიზუალური და ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს.

სოციალური ქსელი. ორგანიზაციამ სრულად განაახლა, როგორც ინფორმაციული ისე ვიზუალური სახით მისი მოქმედი გვერდები სოციალურ ქსელში, კერძოდ: FacebookTwitterGoogle+ და LinkedIn გვერდები.

განცხადება და ბლოგი. ორგანიზაციის მიერ აღნიშნულ პერიოდში გამოქვეყნებული განცხადებები და ბლოგები შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემული ბმულების სახით:

– განცხადება „სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდი
– განცხადება „განცხადება თბილისში შსს მიერ განხორციელებულ რეიდებთან დაკავშირებით
– განცხადება „განცხადება საპტოტესტო აქციაზე მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით
– განცხადება „მობილური ოპერატორების მონაცემებზე პირდაპირი წვდომის საკითხზე
– განცხადება „მობილური ოპერატორების მონაცემებზე პირდაპირი წვდომის საკითხზე
– განცხადება „ფარულ მიყურადებებზე პირდაპირი წვდომის საკითხზე
– განცხადება „კოალიცია წარმოადგენს რეკომენდაციებს კონსტიტუციის მე-5 თავთან დაკავშირებით
– განცხადება „კამპანია „ეს შენ გეხებას“ პასუხი პრემიერს
– განცხადება „ბესელია-ფოფხაძე-სესიაშვილის პროექტით მიღებული დებულებები უარესობისკენ იცვლება“ 

– ბლოგი „შსს რეიდების დროს გამოვლენილი პრობლემები და რეკომენდაციები
– ბლოგი „მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის არსის და მნიშვნელობის მიმოხილვა
– ბლოგი „სამშენებლო წესები და ნორმები – ტექნიკური კანონმდებლობის განახლების საჭიროება

სოციალური ქსელი