გაზაფხულის სამუშაო ბარათი (2015)

  • June 1, 2015

„სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტის“ გაზაფხულის სამუშაო ბარათი მოიცავს 2015 წლის მარტის, აპრილის და მაისის პერიოდს. სამუშაო ბარათი წარმოადგენს ყოველი სამი თვის პერიოდის შეჯამებას და მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებას ორგანიზაციის მიერ შესრულებული სამუშაოს და აქტივობების შესახებ.

განცხადება და ბლოგი. ორგანიზაციის მიერ აღნიშნულ პერიოდში გამოქვეყნებული განცხადებები და ბლოგები შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემული ბმულების სახით:

– განცხადება “კოალიცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის პროცესს ეხმაურება”
– განცხადება “პირველადი შენიშვნები და მოსაზრებები სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით”
– განცხადება “კოალიციის მოსაზრებები პროკურატურის რეფორმის კონცეფციასთან დაკავშირებით”
– განცხადება “მომზადებულ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე”
– განცხადება “კამპანია „ეს შენ გეხებას“ სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში”
– განცხადება “პრემიერმინისტრის მიერ მოსამართლის მიმართ გამოთქმულ შეფასებებზე”
– განცხადება “კოალიცია უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევას ეხმაურება”
– განცხადება “იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესის შეჩერებაზე”

– ბლოგი “კონკურენციის პოლიტიკის ხარვეზები და გამოწვევები”
– ბლოგი “კონკურენციის სააგენტოს როლი და საქმიანობა”
– ბლოგი
 „კონკურენციის პოლიტიკის არსი და მიზანი”

სოციალური ქსელი