ზაფხულის სამუშაო ბარათი (2015)

  • September 1, 2015

„სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტის“ ზაფხულის სამუშაო ბარათი მოიცავს 2015 წლის ივნისის, ივლისის და აგვისტოს პერიოდს. სამუშაო ბარათი წარმოადგენს ყოველი სამი თვის პერიოდის შეჯამებას და მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებას ორგანიზაციის მიერ შესრულებული სამუშაოს და აქტივობების შესახებ.

განცხადება და ბლოგი. ორგანიზაციის მიერ აღნიშნულ პერიოდში გამოქვეყნებული განცხადებები და ბლოგები შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემული ბმულების სახით:

– განცხადება „კოალიციის მოსაზრებები პროკურატურის რეფორმის შესახებ”
– განცხადება მოსაზრებები სასამართლოს რეფორმის „მესამე ტალღასთან“ დაკავშირებით”
– განცხადება „პროკურატურის რეფორმაზე ვენეციის კომისიის წინასწარ დასკვნა”
– განცხადება „ნავთობპროდუქტების ბაზრის მოკვლევასთან დაკავშირებით”
– განცხადება „ეროვნულ ბაკნთან დაკავშირებით განხორციელებულ ცვლილებებზე”
– განცხადება „მოსაზრებები პროკურატურის შესახებ კანონის პროექტის განახლებულ ვერსიაზე”
– განცხადება „სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავის 2″-ის ქონების დაყადაღებასთან დაკავშირებით”
– განცხადება „სტამბოლის კონვენციის იმპლემენტაციის მიზნით მომზადებულ საკანონმდებლო პაკეტზე”
– განცხადება „მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესის დახურვა უკან გადადგმული ნაბიჯია”
– განცხადება „სისხლის სამართლის პროცესში მოწმეთა დაკითხვის წესის გარშემო მიმდინარე დისკუსია”

– ბლოგი „რამდენად მართებულია ეროვნული ბანკის შესახებ დაგეგმილი ცვლილებები”
– ბლოგი „კონკურენციის სააგენტოს მისია და გამოწვევები”
– ბლოგი „კონკურენციის სააგენტოს მიერ ნავთობპროდუქტების ბაზარის კვლევა”
– ბლოგი „კონკურენციის პოლიტიკის აღსრულების პროცესი”
– ბლოგი “საკუთრების უფლება და მართლმსაჯულების ხარვეზები”

სოციალური ქსელი