ზამთრის სამუშაო ბარათი (2016)

  • March 1, 2016

„სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტის“ ზამთრის სამუშაო ბარათი მოიცავს 2015 წლის დეკემბრის და 2016 წის იანვრის და თებერვლის პერიოდს. სამუშაო ბარათი წარმოადგენს ყოველი სამი თვის პერიოდის შეჯამებას დალ მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებას ორგანიზაციის მიერ შესრულებული სამუშაოს და აქტივობების შესახებ.

განცხადება და ბლოგი. ორგანიზაციის მიერ აღნიშნულ პერიოდში გამოქვეყნებული განცხადებები და ბლოგები შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემული ბმულების სახით:

– განცხადება „იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მამუკა ახვლედიანი კანონის დარღვევით გაათავისუფლა” (http://ioce.ge/?p=3215)
– განცხადება „კოალიცია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დისციპლინური საჩივრით მიმართავს” (http://ioce.ge/?p=3213)

– განცხადება „კოალიცია მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის მარეგულირებელ ნორმებს საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს” (http://ioce.ge/?p=3211)
– განცხადება „კოალიცია ეხმიანება საქართველოს მოსამართლეთა რიგგარეშე კონფერენციის დანიშვნას” (http://ioce.ge/?p=3209)
– განცხადება „კოალიცია მოითხოვს მოსამართლეთა შერჩევა/დანიშვნის მიმდინარე პროცესის შეჩერებას” (http://ioce.ge/?p=3206)
– განცხადება „კოალიცია მოუწოდებს პოლიტიკოსებს სიფრთხილით მოეკიდონ საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე საქმეების შეფასებას” (http://ioce.ge/?p=3201)
– განცხადება „კოალიცია მოითხოვს ობიექტურად და გამჭვირვალედ წარიმართოს მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესი” (http://ioce.ge/?p=3195)

– ბლოგი „კონკურენციის პოლიტიკის გამოწვევები” (http://ioce.ge/?p=3197)
– ბლოგი „კონკურენციის პოლიტიკა: სააგენტოს როლი და საქმიანობა” (http://ioce.ge/?p=3314)
– ბლოგი „კონკურენციის პოლიტიკა: ხარვეზები და გამოწვევები” (http://ioce.ge/?p=3316)

სოციალური ქსელი