შემოდგომა – ზამთრის სამუშაო ბარათი (2016)

  • January 3, 2017

„სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტის“ შემოდგომა – ზამთრის სამუშაო ბარათი მოიცავს 2016 წლის სექტემბრის, ოქტომბრის, ნოემბრის და დეკემბრის პერიოდს. სამუშაო ბარათი მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებას ორგანიზაციის მიერ შესრულებული სამუშაოს და აქტივობების შესახებ.

„სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტის“ მიერ აღნიშნულ პერიოდში გამოქვეყნებული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემული ბმულების სახით:

– რეკომენდაციები სტრატეგიული კომიტეტის პირველი სამუშაო ჯგუფის ‘სასამართლოს დამოკიდებლობა და მიუკერძოებლობა’ საკითხებთან დაკავშირებით: http://ioce.ge/?p=3381
– სამოქალაქო საზოგადოების პორტალის (CSO.GE) შესახებ: http://ioce.ge/?p=3387

– სადისციპლინო კოლეგიისა და პალატის ბოლო გადაწყვეტილებით დადგენილი პრაქტიკა საფრთხის შემცველია სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის: http://ioce.ge/?p=3363
– კოალიცია საკონსტიტუციო სასამართლოს მოუწოდებს განახორციელოს კონსტიტუციური მართლმსაჯულება: http://ioce.ge/?p=3361
– კოალიცია საკონსტიტუციო სასამართლოს მოუწოდებს განახორციელოს კონსტიტუციური მართლმსაჯულება: http://ioce.ge/?p=3361

სოციალური ქსელი