შემოწირულობა

ააიპ „სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტის”

შემოწირულობის პოლიტიკა

 

„სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტის” საქმიანობა ხორციელდება მისი პრინციპების, სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის და საპროექტო საქმიანობის ფარგლებში და მასზე სხვაგვარ გავლენას ვერ მოახდენს განხორციელებული შემოწირულობა.

ჩვენ შემოწირულობებს ვიღებთ ფიზიკური პირებისგან და კერძო სექტორისგან, რომელთა სურვილიც არის ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის და  ანგარიშვალდებულების გაძლიერება.

ჩვენ შემოწირულობებს არ ვიღებთ პოლიტიკური სუბიექტებისგან და იმ პირებისგან, რომელთა მხრიდან დაფინანსებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ორგანიზაციის რეპუტაციას, ობიექტურობას და დამოუკიდებლობას.

განხორციელებული შემოწირულობის შესახებ ინფორმაცია განთავსდება ჩვენ ვებ-გვერდზე შემოწირულობის პოლიტიკის ნაწილში.

შემოწირულობა შეიძლება განხორციელდეს საბანკო გადარიცხვის გზით. ჩვენი რეკვიზიტებია:

სახელწოდება: ააიპ „სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტი”

საიდენტიფიკაციო კოდი: 404971072

რეგისტრაციის თარიღი: 27.12.2012

ბანკი: სს “საქართველოს ბანკის” ცენტრალური ფილიალი

ბანკის კოდი: BAGAGE22

საბანკო ანგარიში:  GE49BG0000000704489200GEL

კონტაქტი: კითხვების არსებობის შეთხვევაში მოგვწეროთ მისამართზე info@ioce.ge