ჩვენი საქმიანობა

წარმოშობა

„სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტი” დაფუძნდა 2012 წლის 25 დეკემბერს.

__________________________________________________________________________________________________

მისია

„სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტის” მისიას წარმოადგენს სახელმწიფოში დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერა, ადამიანის უფლებების დაცვა და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება.

__________________________________________________________________________________________________

მიზანი

„სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტის“ მიზანს წარმოადგენს ვებ ტექნოლოგიბის გამოყენებით მისიით განსაზღვრულ სფეროებში მოქალაქეთა ცნობიერების და ჩართულობის ამაღლება.